Vytváříme webové projekty postavené na špičkové platformě Drupal. Při jejich vývoji využíváme konstruktivní myšlení, agilní přístup a níže uvedený precizní postup práce:

 

  • Zahájení projektu - vize, rozsah, studie a návrh realizace projektu, předpokládané náklady a datum ukončení projektu, tvorba "wireframe" a "meme map", spracování počátečních funkčních a technických požadavků.
  • Implementace a tvorba funkcionality - naplnění primárních požadavků na projekt, technické požadavky a funkcionalita splněná na 75%, testovací verze projektu je k nahlédnutí a je vydaná první vývojová verze projektu.
  • Grafický design a tvorba šablony - grafické zpracování projektu, doladění na základě dodatečných požadavků klienta.
  • Testování a spuštění - testování alfa, beta verze a vydání stabilní verze. Přesun na doménu se souhlasem klienta, všechny požadavky funkcionality a grafického zpracování jsou splněny a doba na realizaci projektu uplynula.

 

Join the Drupal Association

The Drupal Association unites a global open source community to build, promote, and secure Drupal.

The Association is a not-for-profit organization that relies on individuals and businesses to fund everything they do for Drupal — from Drupal.org to DrupalCon and community programs.

Connect with us and support our mission-driven work.

Support the Drupal Association